<p id="rlzxx"></p>

    <address id="rlzxx"></address>

    <form id="rlzxx"><form id="rlzxx"></form></form>
    
    

    <address id="rlzxx"><form id="rlzxx"><meter id="rlzxx"></meter></form></address>

    商標
    • 商標注冊咨詢、商標查詢
    • 商標許可合同備案、補證
    • 商標監測并出具監測報告
    • 為企業制定商標管理制度
    • 代理商標注冊、變更注冊、續展注冊、轉讓注冊
    • 代理商標異議、商標無效宣告、答辯、撤銷三年不使用、駁回復審等商標授權確權非訴案件
    • 代理商標行政訴訟案件
    • 代理企業進行商標談判,簽訂商標轉讓、商標許可合同
    • 為企業起草商標轉讓合同、許可合同等
    • 擔任企業商標法律顧問
    皇上和公主边做边上朝

      <p id="rlzxx"></p>

       <address id="rlzxx"></address>

       <form id="rlzxx"><form id="rlzxx"></form></form>
       
       

       <address id="rlzxx"><form id="rlzxx"><meter id="rlzxx"></meter></form></address>